Presenteras av

Albin Nova

Installation

Motorbyte i en Albin Nova

Vikt 4,4 ton, längd 9,87 m, bredd 3,15, segelbåt från 80-tal. Masten är 15,3 meter över vattenlinjen.

Albin Nova konstruerades av Peter Norlin för Albin Marin. Mellan 1981 och 1990 byggdes omkring 500 st Albin Nova varav hälften återfinns utanför Sverige.

Ny motor är en Solé Diesel Mini-29 med SP-60 drev. Propeller är Varifold med stigning 9 tum och diameter 16 tum.

När motorbytet skedde justerades trappskotten och längden i stickkojen. Trapplådan blev 4 cm längre, bredare och högre vilket gav förbättrad ljudisolering.

Länkar för Albin Nova

Tack till Gustavsviks marina i Kristinehamn.