Presenteras av

Kungs-jullen

Installation

Motorinstallation i Kungs-Jullen

Vikt c 1,3 ton, längd 6,4 m, bredd 2,45 m, snipa från 90-talet. Lennart Andersson startade sin verksamhet 1979 då han kom över spantrutan till en seglande julle från mitten av 1800-talet. Jullen gav Lennart namnet Kungsjullen efter dess ursprungsort Kungsviken. Snipan såldes även under namnet Bohusjullen under några år innan man 2013 bytte tillverkare och även bytte namnet till Västkustjullen 21. Ny motor är en Solé Diesel Mini-29 Bädden fick höjas i aktern med 10mm plattjärn i aluminium. Backslag 2,6:1 

Länkar om Kungs-Jullen

Om du har fler frågor kring denna installation är du välkommen att ringa oss på Diesel Power för rådgivning. Vi har till exempel ett brett sortiment av alla tillbehör som ofta behövs vid en installation av en ny motor.

Tack för bilderna till Lars-Gunnar Andersson!