Presenteras av

LM27

Installation

Vikt ca 4 ton, längd 8,35 m, bredd 2,75 m, djup 0,95 m, 6 kojplatser, långseglare. Ny motor är en Solé Diesel Mini-29 med backslag TMC-40. Tidigare motor Volvo Penta MD17.

Länkar om LM 27

Tack till Lasse på LT Marinservice från Helsingborg.