Presenteras av

Seiskari Trader 23

Installation

Motorbyte i en Seiskari Trader 23

Vikt c 1,5 ton,längd 6,9 m, bredd 2,4 m, fiskebåt från 1990-talet. Dessa finska båtar har byggts under mer än i 30 år och det har funnits flera modeller från en liten 22′ familjebåt till en 52′ arbetsbåt. Karakteristiskt för Seiskari-båtarna är sjöduglighet, utmärkt driftsekonomi och god hastighet.

Ny motor är Solé Diesel Mini-55 (tidigare Mini-50) 4 bladig 16×14 propeller.

Länkar om Seiskari Trader 23

Tack till Jan Ove Hed!