Integritetspolicy

Denna integritetspolicy gäller omedelbart för nya användare och från och med den 25 maj 2018 för befintliga användare. Den här Integritetspolicy ersätter alla tidigare versioner.
Vår integritetspolicy beskriver hur vi samlar in, använder, sparar, lämnar ut och skyddar dina personuppgifter. Policyn gäller för bytmotor.nuwww.dpower.se och shop.dpower.se, för all vår kommunikation och alla relaterade tjänster.
Genom att acceptera denna Integritetspolicy samtycker du till att vi får samla in, använder, lämna ut och spara dina personuppgifter på de sätt som beskrivs i denna Integritetspolicy. Vid förändring i vår integritetspolicy kommer denna sida att uppdateras.

Vad är GDPR?

GDPR är en dataskyddsförordning och en förkortning av “General Data Protection Regulation”. GDPR börjar gälla i hela EU den 25 maj 2018 och ersätter den nuvarande Personuppgiftslagen (PUL).

Vem är registeransvarig för mina personuppgifter?

Dpower Sweden AB, Kungsparksvägen 21, 434 39 Kungsbacka, med telefonnummer 031-748 62 00 är registeransvarig för de personuppgifter som du skickar till oss och ansvarar för dina personuppgifter i enlighet med gällande dataskyddsbestämmelser.

Vilken typ av personuppgifter samlar ni in och hur använder ni och behandlar ni mina personuppgifter?


Vi samlar in persondata som du skickar in till oss exempelvis när du gör en beställning, anmäler dig till vårt nyhetsbrev eller kontaktar vår kundservice. Dina personuppgifter som du skickar in till oss kan innehålla kontaktinformation och information om din betalning. Nedan kan du läsa mer ingående hur vi behandlar dina personuppgifter.

Beställningar/köp
Personuppgifter behandlas för att:

De kategorier av personuppgifter som behandlas är:

Laglig grund: Fullgörande av köpeavtal

Nyhetsbrev
Personuppgifter behandlas för att:

De kategorier av personuppgifter som behandlas är:

Laglig grund: Berättigat intresse

Kundserviceärenden
Personuppgifter behandlas för att:

De kategorier av personuppgifter som behandlas är:

Marknadsföring
Personuppgifter behandlas för att:

De kategorier av personuppgifter som behandlas är:

Laglig grund: Berättigat intresse

Utvärdering/Utveckling
Personuppgifter behandlas för att:

De kategorier av personuppgifter som behandlas är:

Laglig grund: Berättigat intresse
Rättsliga förpliktelser (bokföringslagen, produktansvar, produktsäkerhet och skydd av personuppgifter i IT-system)
Personuppgifter behandlas för att:

De kategorier av personuppgifter som kan behandlas är:

Laglig grund: Rättslig förpliktelse

Lagöverträdelser
Personuppgifter behandlas för att:

De kategorier av personuppgifter som behandlas är:

Laglig grund: Rättslig förpliktelse
Cookies
Vi använder cookies för att ge dig den bästa upplevelsen av vår webbplats. En cookie är en liten textfil som lagras i din dator. När du besöker en webbplats som använder cookies gör det att webbplatsen kommer ihåg dina personliga inställningar, exempelvis språk. Cookies används också för statistiska ändamål.
I inställningarna för din webbläsare kan du ändra så att cookies inte sparas. Detta medför dock att du inte kan ta del av webbplatsens fulla funktionalitet då den bygger på användningen av cookies.
Vem har tillgång till mina personuppgifter?
Dpower Sweden AB lämnar inte ut dina personuppgifter eller din e-post till tredje part, såvida inte särskilda skäl föreligger. Personuppgifterna kan komma att överföras till Diesel Powers samarbetspartners när det gäller marknadsföring, distribution, transporter, betallösningar och IT-tjänster. I dessa fall behandlar partners uppgifterna som självständiga personuppgiftsansvariga i enlighet med deras egna integritetspolicyer och hanteringsinstruktioner.
Diesel Power strävar efter att behandla personuppgifter inom EU/EES samt samarbeta med partners och leverantörer som behandlar personuppgifter inom EU/EES.
Hur lagrar ni mina personuppgifter?
Behandlingen sker enligt gällande lagstiftning och innebär att personuppgifter inte bevaras under en längre tid än vad som är nödvändigt med hänsyn till ändamålen med behandlingen. Detta innebär rent praktiskt att uppgifter gallras bort då de inte längre är aktuella eller nödvändiga för analyser eller direktmarknadsföring och de ändamål som de har samlats in för. Vid all hantering av personuppgifter iakttas dock alltid hög säkerhet och sekretess.
Vad är mina rättigheter?
Tillgång
Vi vill vara öppna och transparenta med hur vi behandlar dina uppgifter. Du har rätt att begära tillgång till dina uppgifter som av oss lämnas i form av ett så kallat registerutdrag. Ifall du vill ha sådan information ska du lämna in en skriftlig begäran till oss. Begäran ska enligt personuppgiftslagen skickas in underskriven av dig per post och kan alltså inte skickas per e-post. Om vi tar emot en begäran om tillgång, kan vi komma att fråga om ytterligare uppgifter för att säkerställa vilka uppgifter du vill ta del av och att vi lämnar ut uppgifterna till rätt person.
Rättelse
Du har alltid rätt att begära att dina personuppgifter rättas om uppgifterna är felaktiga. Inom ramen för det angivna ändamålet har du också rätt att komplettera eventuellt ofullständiga personuppgifter.
Begränsning och radering
Du har rätt att begära begränsning eller radering av personuppgifter som vi behandlar om uppgifterna inte längre är nödvändiga för de ändamål för vilka de har samlats in eller behandlats. Du har även rätt att begränsa eller radera personuppgifterna om du anser att personuppgifterna behandlats på ett olagligt sätt. Notera att vi inte kan radera dina personuppgifter om de krävs av någon juridisk lag.
Klagomål
Du har rätt att lämna klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen, www.datainspektionen.se.
Jag vill komma i kontakt med er angående ovan
Du kan alltid kontakta oss om du har några frågor eller funderingar om vår integritetspolicy.
E-post: info@dpower.se
Tel: +46 (0) 31 748 62 00
Adress: Dpower Sweden AB, Kungsparksvägen 21, 434 39 Kungsbacka, Sweden
Ändring av policyn
Diesel Power förbehåller sig rätten att ändra och uppdatera policyn. Vid materiella ändringar av policyn eller befintlig information ska behandlas på annat sätt än vad som anges i Policyn, kommer Diesel Power informera om detta på lämpligt sätt.