Presenteras av

Pollux 24 Fiske

Installation

Vikt c 3 ton, längd 7,5 m, bredd 2,85 m. Ny motor är Solé Diesel Mini-62, backslagTM-345. Nytt toppvarvtal är 3050 rpm.

Länkar om Pollux 24

Tack till JO Båt och Motor!